Informatyzacja postępowania arbitrażowego

Szukaj

Informatyzacja postępowania arbitrażowego
Informatyzacja postępowania arbitrażowego

Autorka kompleksowo zaprezentowała problematykę informatyzacji postępowania arbitrażowego, w szerokim zakresie uwzględniając nie tylko unormowania prawne, lecz także regulacje instytucji arbitrażowych polskich i zagranicznych, a także powołując bogatą literaturę. Zastosowanie środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu polubownym zostało przedstawione przez pryzmat:, funkcji sądownictwa polubownego, zasad rządzących tym postępowaniem or


Zobacz więcej
1
Informatyzacja postępowania arbitrażowego

Zostaw komentarz

twój adres email jest bezpieczny *